Trasa:

Biuro rachunkowe Lubartów

-> Oferta -> Pełna księgowość

Pełna księgowość

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 1. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych błędów i braków.
 2. Księgowanie dokumentów w terminie ustalonym wspólnie z Klientem.
 3. Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.
 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłanie lub osobiste składanie w Urzędach.
 5. Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i amortyzacji.
 7. Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych Klienta.
 8. Wysyłanie potwierdzeń sald do kontrahentów.
 9. Wycena aktywów i pasywów na koniec roku podatkowego.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 11. Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 12. Obsługa sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego.
 13. Inne prace zlecone przez Klienta (np. wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych).